A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

12 cách gập Pocket Square

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vFy00ZFDr34]

Người phụ nữ đầu tiên mở nhà may tại Savile Row sau 213 năm

Kathryn Sargent làm nên lịch sử khi trở thành nữ thợ may đầu tiên mở cửa hàng đứng tên cô tại Savile Row, London....

Cách dùng đinh tán & cufflinks

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Fa-4Z-m9Qag]

Popular Categories